De Almelose Onderwatersportvereniging Aragosta (hierna: “Aragosta”) hanteert een foto-/film protocol voor het plaatsen van foto-/filmmateriaal op de website van Aragosta en voor social media zoals Facebook, Google+, Twitter en (groeps)Whatsapp. In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan Aragosta zich houdt als het gaat om foto-/filmmateriaal van onze leden, instructeurs/trainers en andere betrokkenen.

Gebruik website / social media

 • Aragosta beheert de website www.aragosta.nl. De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de onderwatersportvereniging. Deze informatie is bestemd voor (jeugd)leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden;
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij Aragosta. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging;
 • Het auteursrecht van door Aragosta gebruikte materialen die worden weergegeven op onze website berust bij de makers/site waar de materialen van zijn gehaald;
 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto-/filmmateriaal gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden;
 • Publicatie van foto-/filmmateriaal gebeurt pas na (mondelinge) toestemming van de op foto en/of film vastgelegde personen of wettelijk vertegenwoordiger(s).
 • Achternamen worden alleen gebruikt als de persoon/personen een functie bekleden bij Aragosta zoals leden van het bestuur, commissies en instructeurs/trainers. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd op het publieke deel van de website of op social media, anders dan van diegene met een functie voor de vereniging zoals leden van bestuur, commissies en instructeurs/trainers;
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen Aragosta website en voor de eigen Aragosta social media uitingen zoals Facebook-, Google+ en Twitter-pagina’s.;

Jeugd specifiek

 • Er wordt geen foto-/filmmateriaal van kinderen geplaatst op de website of op social media van Aragosta, als de ouders/verzorgers bezwaar hebben gemaakt. Kinderen op foto’s dienen netjes/gepast gekleed te zijn. Netjes/gepast gekleed betekent dat de kinderen enkel te zien zijn in algemeen geaccepteerde (zwem)kleding.
 • Als ouder/verzorgers problemen heeft/hebben met foto-/filmmateriaal dan kan in overleg met deze persoon besloten worden het foto-/filmmateriaal te verwijderen;
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto-/filmmateriaal dan wel hun kind(eren) dienen dit kenbaar te maken bij het bestuur.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat hun kinderen in nette/gepaste kleding op de vereniging verschijnen.
 • Binnen Aragosta wordt gebruikt gemaakt van Whatsapp(-groepen). Ook hierbij geldt: kinderen op foto-/filmmateriaal zijn netjes gekleed. Als ouders niet willen dat hun kind op de foto komt of staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden

Maken van foto-/filmmateriaal

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie mag foto-/filmmateriaal gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of uitgenodigde pers. De maker van foto’s en/of films dient zich bewust te zijn van de gevolgen van het fotograferen/filmen van personen die niet netjes/gepast gekleed zijn. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de maker van deze beelden om deze beelden niet openbaar te maken. Desgewenst kan de maker contact opnemen met het bestuur en/of de personen op de beelden teneinde hier meer duidelijkheid over te krijgen.
 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:
  • Opleidingen;
  • Verenigingsevenementen;
  • Tijdens trainingen.
 • Binnen Aragosta is het niet toegestaan foto-/filmmateriaal te maken in de kleedkamer of doucheruimtes.
 • Verder dienen de mensen op de foto’s netjes/gepast gekleed te zijn.

Sancties

Bestuursleden, instructeurs/trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en bekijken of disciplinaire maatregelen getroffen moeten worden met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken leden en/of ouders worden direct geïnformeerd.

Datum laatste aanpassing: 02-03-2015

{phocadownload view=file|id=4|text=Download het foto-/film privacy protocol|target=s}

Post- / bezoekadres

Badweg 24
7604 PN  Almelo
 
Routebeschrijving

clubgebouw osv aragosta

Contact

E: info@aragosta.nl
T: 06 - 14 15 03 74 (secretariaat)
WA: 06 - 23 94 57 10 (WhatsApp)

IBAN: NL31 INGB 0004484354
BIC: INGNL2A
KvK: 40075500
NOB: 221

Index | Cookies | Disclaimer

Het is vandaag dinsdag 7 december in het jaar 2021. - Onderwaterportvereniging Aragosta